Implementarea unui laborator fonetic multimedia pentru predarea și învățarea limbilor străine

Pe parcursul lunilor iulie-decembrie 2007, s-a derulat un proiect de dotare a școlii, de tip GRANT școlar (proiect finanțat prin programul de grant-uri pentru dezvoltare școlara al MEdCT ), la care a lucrat d-na profesoara Condrovici Angela și dl.director Octavian Polexa. Tema proiectului a fost "Implementarea unui laborator fonetic multimedia pentru predarea și învațarea limbilor moderne". Cele cateva imagini surprind aspecte de la instalarea echipamentelor în laboratorul fonetic, inaugurarea laboratorului și cursurile de pregătire-formare facute cu elevii și profesorii școlii.